Chanyeol’s Fansite

Fansite of Chanyeol

Do tổng hợp từ lâu nên sẽ có những fansite đã đóng cửa hoặc ngưng hoạt động. Và list này bao gồm cả fansite của Chan+ các tv khác (trừ ChanBaek vì t sẽ làm 1 list riêng :”> ),  fansite chung của nhóm.

Tiếp tục đọc